tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka

INFORMACJA

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI INFORMUJE, ŻE W DNIACH 01.07.2024R. - 30.08.2024R. KANCELARIA KOMORNICZA CZYNNA BĘDZIE W NIŻEJ WYMIENIONYCH GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK 9.00-17.00
WTOREK , ŚRODA, CZWARTEK 7.30-15.00
PIĄTEK 8.00-14.30

INTERESANTÓW KOMORNIK PRZYJMUJE W PONIEDZIAŁEK
W ŚRODE WYŁĄCZNIE PRZYJĘCIA W SPRAWACH ALIMENTACYJNYCH
W POZOSTAŁE DNI PRZYJMOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE WPŁATY


INFORMACJA

WYCHODZĄC NAPRZECIW KLIENTOM OD DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. W NASZEJ KANCELARII MOŻNA RÓWNIEŻ DOKONYWAĆ WPŁAT BEZGOTÓWKOWYCH.

HONORUJEMY PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM:
VISA

 VISA ELECTRON
 MASTERCARD
MAESTRO
V PAY
BLIK

PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO KLIENTA.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY/SMS POD NUMEREM 505-612-051 ORAZ E-MAIL: KSR17@WP.PL.

 

 


KOMUNIKAT

OD DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI JANUSZA KRUKA BĘDZIE URZĘDOWAĆ

W PONIEDZIAŁKI, WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH 9:00 DO 16:00 (PRZERWA 13:00-14:00)

W POZOSTAŁE DNI KANCELARIA PRZYJMUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE WPŁATY ORAZ PILNĄ KORESPONDENCJĘ

WSZELKIE POZOSTAŁE WNIOSKI I ZAPYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES KSR17@WP.PL
TELEFONICZNIE NA NR TEL. +48 505 612 051 LUB LISTOWNIE


Informacja

Wszelkie wpłaty w sprawach prowadzonych dotychczas przez Komornika Sądowego przy Sądzie z Rejonowyn w Zgierzu, Macieja Pakowskiego należy dokonywać na adres likwidatora kancelarii Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Janusza Kruka na poniżej wskazany rachunek bankowy

PKO 84102034080000460204243101

 

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO JANUSZA KRUKA

Kancelaria komornicza wykonuje czynności komornicze, obejmujące czynności egzekucyjne i zabezpieczające, na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Jako, że w określonych sytuacjach wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego, prowadzimy postępowania komornicze na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem jest kiedy komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości, która obejmuje  właściwość miejscową dzielnic Bałuty, Polesie oraz Śródmieście miasta Łodzi.

W ramach prowadzonych, zarówno egzekucyjnych, jak i zabezpieczających postępowań komorniczych, komornik sądowy może skorzystać z następujących systemów teleinformatycznych:

  • CEPiK – informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,
  • E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • OGNIVO – system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników,
  • Dostęp do bazy PESEL – dający możliwość ustalenia danych osobowych dłużnika,
  • Przeglądarka Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – jest to ewidencja gruntów i budynków leżących na terenie miasta Łodzi. 

W przypadku utrudnień w uzyskaniu połączenia telefonicznego, prosimy o przekazywanie zapytań drogą e-mail: ksr17@wp.pl 

Drogą telefoniczną nie udzielamy informacji o szczegółach prowadzonych postępowań egzekucyjnych ze względu na brak możliwości weryfikacji rozmówcy.

Certyfikaty

komornik_jkruk_certyikat_zaufany_kontrahent.jpg
 

Wierzyciele

Każdy wierzyciel, posiada możliwość odzyskania swojego długu za pomocą współpracy z komornikiem sądowym, który wyegzekwuje od dłużnika zaległe świadczenia.

Składając wniosek o egzekucję kormiczą, należy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami oraz dokumentami wydanymi przez organy państwowe. Warto posiadać pełną świadomość, wielu możliwości oraz dróg rozwiązania problemu.

Dłużnicy

Dłużnik, czyli osoba w stosunku do której prowadzone jest postępowanie komornicze, na rzecz wierzyciela lub organu Państwowego.

Dłużnik jest zobowiązany tytułem wykonawczym, do zwrotu ustalonego świadczenia. Podczas egzekucji komorniczej, komornik nie jest zobowiązany do posiadania wiedzy na temat, z jakiego powodu został wystawiony tytuł wykonawczy...

x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych :
adres e-mail: lodz3@komornik.pl, tel.: +48 505-612-051 lub na adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa.
W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Czytaj treść polityki prywatności