tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
Pełnomocnictwa

Chcąc rozpocząć proces egzekucji, wierzyciel podejmujący współpracę z komornikiem sądowym, powinien pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach. Jest to między innymi kwestia złożenia odpowiednich dokumentów oraz opłata skarbowa z tytułu złożenia wniosku o pełnomocnictwo.

Opłata skarbowa.

Składanie dokumentów, udzielających pełnomocnictwa komornikowi sądowemu w czasie egzekucji, będzie wymagać od wierzycieli lub pełnomocników uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Opłacie podlega złożenie wniosku pełnomocnictwa, a nie samo udzielenie pełnomocnictwa, ponieważ komornik sądowy nie należy do organów administracji publicznej, rządowej i samorządowej. Nie jest on również sądem, więc udzielenie pełnomocnictwa odpowiedniemu komornikowi, nie podlega dodatkowej opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej.

Jeśli są Państwo zainteresowani licytacją komorniczą, lub chcą w niej wystąpić jako pełnomocnik osoby, która zwyczajnie nie ma możliwości stawienia się w danym miejscu o określonym czasie, należy pamiętać o tym, że pełnomocnictwo ogólne, może być niewystarczającym dokumentem i sąd wymagać będzie od nas pełnomocnictwa szczegółowego, które zostanie urzędowo potwierdzone przez notariusza.

Pełnomocnik w czasie egzekucji komorniczej

Zdarzają się również sytuacje, w których wierzyciel jest osobą niepełnosprawną, lub nie posiada on możliwości samodzielnego kontaktu z komornikiem sądowym. W takich sytuacjach, udziela on pełnomocnictwa osobom trzecim, które mogą w jego imieniu i sprawie kontaktować się z komornikiem.

W takich sytuacjach, pod wnioskiem egzekucyjnym powinien znajdować się podpis pełnomocnika, lecz musi on złożyć taki plik, wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym pełnomocnictwo.

Pełnomocnik, może zostać powołany niemal we wszystkich sprawach i na każdym etapie, z niewielkimi wyjątkami. Warto więc dopilnować wszystkich niezbędnych dokumentów i formalności.


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych :
adres e-mail: lodz3@komornik.pl, tel.: +48 505-612-051 lub na adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa.
W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Czytaj treść polityki prywatności