tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
Obowiązki

Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem każdego dłużnika, jest spełnienie świadczenia na rzecz wierzyciela. Jeśli tytuł wykonawczy mówi o spłacie długu pieniężnego, jest on zobowiązany do spłaty wyznaczonej należności (wraz z kosztami egzekucyjnymi), za pomocą przelewu, lub osobiście w kancelarii komorniczej, która prowadzi działania egzekucyjne. Dłużnik otrzymuje od komornika potwierdzenie wpłaty, które jest pokwitowaniem spłacenia długu.

W czasie egzekucji.

Na dłużniku spoczywa obowiązek nie utrudniania czynności egzekucji komorniczej, co finalnie może skutkować wezwaniem Policji, lub nawet sprawą sądową, na której zostaną postawione zarzuty. Odpowiedzialnością karną, objęte są również takie działania jak umyślne zniszczenie, zatajenie lub pozbywanie się majątku, który został zajęty przez komornika.

Po otrzymaniu korespondencji od kancelarii komorniczej, dłużnik ma obowiązek ustalenia terminu, w którym może spotkać się osobiście z komornikiem. Celem spotkania, jest złożenie niezbędnych wyjaśnień, które będą chronić osoby trzecie, nie zobowiązane w żadnym wypadku do spełnienia świadczenia. Posiada on również obowiązek, przedstawienia pełnego świadczenia majątkowego.

Dłużnik posiada obowiązek, informowania komornika o ewentualnych zmianach pobytu, jeśli będą trwały one dłużej niż jeden miesiąc. W innym przypadku, gdy obowiązek informowania nie zostanie spełniony, może zostać nałożona na dłużnika kara grzywny.

Uchylanie się od odpowiedzialności.

Jeśli dłużnik będzie unikał kontaktu z komornikiem, nie będzie reagował na wezwania oraz nie stawi się w kancelarii, celem złożenia wyjaśnień i przedstawienia świadczeń majątkowych, będą podejmowane kolejne kroki. Celem egzekucji komorniczej, jest uzyskanie świadczeń widniejących na tytule wykonawczym, komornik podejmując kroki, ponosi również koszty działania, które zostaną finalnie doliczone dłużnikowi do obowiązku spłaty - więc wysokość jego zadłużenia, będzie automatycznie i sukcesywnie wzrastać.


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych :
adres e-mail: lodz3@komornik.pl, tel.: +48 505-612-051 lub na adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa.
W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Czytaj treść polityki prywatności