tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI CZĘŚCI UŁAMKOWEJ W POSTACI 18218/75431 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI O NR KW LD1M/00000691/4

dot. sygn. akt: II 1 Co 831/20, Km 929/20, Km 281/21, Km 375/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI CZĘŚCI UŁAMKOWEJ W POSTACI 18218/75431 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI O NR KW LD1M/00000691/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk - Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 29 lipca 2022 r. o godz. 10:00  

w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al. Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ul. Wólczańskiej 138), odbędzie się pierwsza licytacja części ułamkowej w postaci 18218/75431 udziału w nieruchomości,
odpowiadającego 5 niewyodrębnionym lokalom mieszkalnym nr: 5, 13, 14, 22, 23 o łącznej Puż=182,18 m2
- lokal nr 5 o Puż=35,49 m2 i strukturze: pokój-1, kuchnia-1, łazienka-1, komunikacja-1 (I piętro)
- lokal nr 13 o Puż=35,09 m2 i strukturze: pokój-2, kuchnia-1, łazienka-1, komunikacja-2 (II piętro)
- lokal nr 14 o Puż=44,50 m2 i strukturze: pokój-2, pokój z aneksem-1, wc-1, komunikacja-2 (II piętro)
- lokal nr 22 o Puż=29,10 m2 i strukturze: pokój-1, pokój z aneksem-1, wc-1 (III piętro)
- lokal nr 23 o Puż=38,00 m2 i strukturze: pokój-2, kuchnia-1, łazienka-1, wc-1, komunikacja-2 (III piętro)
położonej: 91-831 Łódź, ul. Hersza Berlińskiego 21, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00000691/4] należącej do dłużnika: Mieczysław Bożentka.
Suma oszacowania wynosi 487 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 365 700,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 760,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA  57 10501461 1000 0090 6423 3837
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109 operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego (sygn. akt: II 1 Co 831/20).
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK
Janusz Kruk


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.