tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
Dla Wierzycieli Informacje

Każdy wierzyciel, posiada możliwość odzyskania swojego długu za pomocą współpracy z komornikiem sądowym, który wyegzekwuje od dłużnika zaległe świadczenia.

Składając wniosek o egzekucję kormiczą, należy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami oraz dokumentami wydanymi przez organy państwowe. Warto posiadać pełną świadomość, wielu możliwości oraz dróg rozwiązania problemu.

Dwa podstawowe rodzaje egzekucji:

Dłużnik, może zostać obciążony nakazem wydania mienia niepieniężnego, czyli między innymi mieszkania, sprzętu elektronicznego, lub różnego rodzaju ruchomości. Jeśli wierzyciel korzysta z takiej możliwości, powinien on wskazać we wniosku informacje na temat ruchomości, która ma zostać zajęta przez komornika, lub w przypadku nieruchomości, musi być to adres, pod którym znajduje się dane mieszkanie, dom, lub teren.

Drugim sposobem jest egzekucja pieniężna, przy której zajmowanym środkiem jest część uzyskanych przychodów przez dłużnika. Jest to również możliwość, odzyskania zaległego wynagrodzenia od nieuczciwego pracodawcy.

Złożenie wniosku egzekucyjnego.

Do przeprowadzenia windykacji, wierzyciel musi złożyć komornikowi sądowemu tytuł wykonawczy (w oryginale) oraz wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy, w żadnym wypadku nie obliguje i uprawnia komornika do podjęcia działań egzekucyjnych.

Brak informacji na temat majątku dłużnika.

W przypadku gdy wierzyciel nie posiada informacji, na temat posiadanego majątku przez dłużnika, może on zlecić komornikowi sądowemu za wynagrodzeniem, przeszukanie majątku. Jest to działanie w pełni zgodne z art. 797 ¹ kpc.

Ewentualne koszty wierzyciela.

Wierzyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów, które poniósł dany komornik sądowy podczas działań egzekucyjnych. Informuje nas o tym art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Może zostać on również poproszony o uiszczenie zaliczki, na pokrycie kosztów które wymienione zostały w art. 39. Taką informację znajdziemy w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych :
adres e-mail: lodz3@komornik.pl, tel.: +48 505-612-051 lub na adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa.
W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Czytaj treść polityki prywatności