tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
Dla Dłużnika Informacje

Dłużnik, czyli osoba w stosunku do której prowadzone jest postępowanie komornicze, na rzecz wierzyciela lub organu Państwowego.

Dłużnik jest zobowiązany tytułem wykonawczym, do zwrotu ustalonego świadczenia. Podczas egzekucji komorniczej, komornik nie jest zobowiązany do posiadania wiedzy na temat, z jakiego powodu został wystawiony tytuł wykonawczy. Jest on jednak zobowiązany, do wykonania wszystkich czynności prawnych, w taki sposób, by doprowadzić do wypełnienia obowiązku dłużnika. Odmowa podjęcia stosownych działań, może powodować odpowiedzialność cywilną, karną Komornika, a nawet dyscyplinarną.

Tytuł wykonawczy, jest dokumentem wystawionym w większości wypadku przez sąd. Tytułem wykonawczym może być między innymi:

Orzeczenie sądu,
ugoda zawarta przed sądem,
bankowy tytuł egzekucyjny.

Wszystkie z nich zostały wymienione w art. 777 kpc.

Jednorazowy zwrot świadczeń, będzie powodował zakończenie procesu egzekucji, natomiast wszystkie prowadzone przez komornika czynności egzekucyjne, zostaną automatycznie uchylone. Tytuł wykonawczy, ze względu na który prowadzona była sprawa egzekucyjna, zostaje umieszczone w aktach sprawy, by nie doszło do sytuacji, w której wierzyciel ponownie składa ten sam wniosek o egzekucję.

Dłużnik, który otrzymał korespondencję od komornika, niezwłocznie winien skontaktować się z kancelarią komorniczą, w celu uzyskania terminu, na który może osobiście spotkać się z komornikiem. Petenci mają jednak stale możliwość dokonywania wpłat i składania pism, nawet jeśli nie jest to wyznaczony dzień przyjmowania petentów. Celem osobistego spotkania się dłużnika z komornikiem, jest złożenie stosownych wyjaśnień i wykazu majątkowego.

Art. 770 kpc, informuje dłużników o konieczności ponoszenia kosztów egzekucyjnych, które ściągane są z niego, wraz z ustalonym świadczeniem. Uchylanie się od odpowiedzialności i unikanie kontaktu z komornikiem, będzie powodować wzmożoną ilość działań egzekucyjnych, co powodować będzie dodatkowe koszty i zwiększenie zadłużenia.


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych :
adres e-mail: lodz3@komornik.pl, tel.: +48 505-612-051 lub na adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa.
W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Czytaj treść polityki prywatności