tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
Wymogi

Egzekucja komornicza, może zostać rozpoczęta na dwa sposoby - na wniosek wierzyciela, lub z urzędu, na żądanie sądu, prokuratora, uprawnionego organu, a nawet organizacji społecznych. Muszą zostać jednak spełnione pewne wymogi, które będą upoważniać do rozpoczęcia egzekucji przez komornika.

Jak złożyć wniosek.

Wierzyciel, posiada dwie możliwości złożenia wniosku. Pisemną oraz ustną do protokołu, co nie zwalnia wierzyciela z podania sposobu egzekucji oraz wskazania świadczenia. Komornik spisujący protokół, musi zamieścić w nim wszystkie niezbędne dane i informacje, które powinny znaleźć się również we wszystkich wnioskach pisemnych. Protokół podpisywany jest przez komornika i wierzyciela. W przypadku, gdy osoba wnioskująca o rozpoczęcie egzekucji, nie posiada możliwości samodzielnego złożenia wniosku, może zrobić to jego pełnomocnik, za okazaniem odpowiednich dokumentów wyjaśniających.

Brakiem możliwości samodzielnego podpisania wniosku przez wierzyciela, jest kalectwo, choroba, lub nieumiejętność pisania. Nieobecność, nie jest usprawiedliwieniem do upoważnienia innej osoby, należy w takim wypadku udzielić pełnomocnictwa.

Do wniosku egzekucyjnego, wierzyciel powinien dołączyć tytuł wykonawczy w oryginalnej formie. Powinien również wskazać obiekt świadczenia, posiadając jednocześnie możliwość odebrania jedynie jego części. Jeśli sprawa dotyczy świadczeń pieniężnych, wierzyciel posiada możliwość doliczenia ewentualnych odsetek oraz kosztów sądowych, które był zmuszony ponieść. Musi jednak wskazać od jakiej daty i w jaki sposób zostały one naliczone.

Strona wnosząca wniosek egzekucyjny, ma obowiązek opłacenia zaliczki komornikowi sądowemu oraz pokrycia ewentualnych kosztów, do których należą między innymi koszty podejmowanych działań. Komornik nie ma obowiązku podejmowania działań egzekucyjnych, póki nie otrzyma ustalonej należności od wierzyciela. Czas w którym powinna zostać uiszczona opłata, to tygodniowy termin od daty otrzymania wezwania, w innym wypadku może on otrzymać zwrot wniosku.


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych :
adres e-mail: lodz3@komornik.pl, tel.: +48 505-612-051 lub na adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa.
W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Czytaj treść polityki prywatności