tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
Uprawnienia

Wbrew pozorom, dłużnik ma bardzo duże uprawnienia i możliwości w czasie egzekucji komorniczej, więc nie musi obawiać się, że znajduje się na przegranej pozycji i jego zdanie w żadnym wypadku się nie liczy.

Komornik, nie posiada możliwości udzielenia obydwu stronom porad prawnych, lecz jest zobowiązany do pouczenia strony nie posiadającej adwokata, na temat przysługujących środków zaskarżenia.

Moment doręczenia dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działań egzekucyjnych, zgodnie art 795 § 2 kpc, rozpoczyna możliwość wniesienia zażalenia, na postanowienie o wydaniu tytułu egzekucyjnemu i klauzuli wykonalności.

Każda osoba, wobec której toczą się czynności egzekucyjne, zgodnie z Art 840§ 1 kpc, posiada możliwość podważenia zgodności i żądać unieważnienia tytułu wykonawczego w całości lub części. Musi być jednak, poprzedzone to trzema możliwościami:

  • Zdarzenia ze względu na które, została wydana klauzula wykonalności, nie miały miejsca, lub nie są w pełni zgodne z prawdą.
  • Wydarzyło się coś, co spowodowało iż zobowiązanie jest niemożliwe do wykonania, lub wygasło. Jeśli tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może wnioskować o unieważnienie i zamknięcie procesu egzekucyjnego, ze względu na wydarzenia, które miały miejsce po zamknięciu sprawy.
  • Jeśli sprawa toczy się wśród małżonków, gdzie wierzycielowi nie należą się egzekwowane świadczenia, lub nie przysługują mu z własnego prawa.

Dłużnik posiada możliwość złożenia skargi na działania komornika, zgodnie z 767 § 1 kpc. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, składa on skargę do sądu rejonowego. Taka sama czynność, odbywa się w przypadku złożenia wniosku, o zaniechaniu czynności egzekucyjnych przez komornika. Sprawę rozpatruje sąd, przy którym działa dany komornik, przeciwko któremu toczy się sprawa skargi. Jeśli został on wcześniej wybrany poza właściwością ogólną, skarga zostanie rozpatrzona przez najbardziej właściwy sąd, na zasadzie zasad ogólnych.


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych :
adres e-mail: lodz3@komornik.pl, tel.: +48 505-612-051 lub na adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa.
W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Czytaj treść polityki prywatności