tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - PARK MASZYNOWY

 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI (PARK MASZYNOWY)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk - Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem:
    91-341 ŁÓDŹ,
    ul. BRUKOWA 8
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________

1.    Maszyna dziewiarska LONATI nr ser. 46437       1 [szt.]     6 664,00  **)    4998,00
2.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V  nr ser. SFE 5C 6268     1 [szt.]     2 618,00  **)    1963,50
3.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6267     1 [szt.]     3 403,40  **)    2552,55
4.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6269     1 [szt.]     3 403,40  **)    2552,55
5.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 7193     1 [szt.]     3 712,80  **)    2784,60
6.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6270     1 [szt.]     3 403,40  **)    2552,55
7.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 7168     1 [szt.]     3 712,80  **)    2784,60
8.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 7169     1 [szt.]     3 712,80  **)    2784,60
9.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6272     1 [szt.]     3 403,40  **)    2552,55
10.  Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6271     1 [szt.]     3 403,40  **)    2552,55
11.  Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr ser.4B1204B1204     1 [szt.]     35 128,80  **)    2634,66
12.  Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr ser. 3B1204B1204     1 [szt.]     35 128,80  **)    2634,66
13.  Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr ser. 2B1204B1204     1 [szt.]     35 128,80  **)    2634,66
14.  Maszyna dziewiarska Kukje Nylon nr ser. 50700     1 [szt.]     672,00  **)    504,00
15.  Maszyna dziewiarska Cesare Colosio nr ser. 6B1511B1404     1 [szt.]     39 841,20  **)    2988,09
16.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C 8312     1 [szt.]     4 331,60  **)    3248,70
17.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C8209     1 [szt.]     4 331,60  **)    3248,70
18.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C7526     1 [szt.]     4 022,00  **)    3016,50
19.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C7610     1 [szt.]     4 022,00  **)    3016,50
20.  Maszyna dziewiarska Cesare Colosio RISE 2C 18B102B96     1 [szt.]     2 998,00  **)    2248,50
21.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE 6C 8182     1 [szt.]         4 022,20  **)    2248,50
22.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE 6C8208     1 [szt.]     4 331,60  **)    3248,70
23.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE 6C8313     1 [szt.]     4 331,60  **)    3248,70
24.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0789     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
25.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 0788     1 [szt.]         4 950,40  **)    3712,80
26.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0783     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
27.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0784     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
28.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0789     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
29.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0787     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
30.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0785     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
31.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0792     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
32.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0780     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
33.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0791     1 [szt.]     4 950,40  **)    3712,80
34.  Maszyna dziewiarska Kukje nr ser. 7707     1 [szt.]     392,00  **)    294,00
35.  Pralnica PRALMA PB 50       1 [szt.]     3 427,20  **)    2570,40
36.  Maszyna Kukje Nylon nr. farbr. 50722     1 [szt.]     672,00  **)    504,00
37.  Maszyna Kukje Nylon nr.fabr. 50457       1 [szt.]     672,00  **)    504,00
38.  Maszyna Kukje Nylon nr. farbr. 50726     1 [szt.]     672,00  **)    504,00
39.  Kukje Nylon nr. fabr.501137     1 [szt.]     784,00  **)    588,00
40.  Kukje Nylon nr. fabr.50725       1 [szt.]     672,00  **)    504,00
41.  Kukje Nylon nr. farbr.501157     1 [szt.]     672,00  **)    504,00
42.  Kukje Nylon nr. fabr. 50704       1 [szt.]     672,00  **)    504,00
43.  Kukje Nylon nr. fabr. 501139 ( 9)       1 [szt.]     784,00  **)    588,00
44.  Kukje Nylon nr. fabr.92882 (10 )       1 [szt.]     392,00  **)    294,00
45.  Kukje Nylon nr. fabr. 50203 (11)       1 [szt.]     392,00  **)    294,00
46.  Kukje Nylon nr. fabr. 60080 (12)       1 [szt.]     784,00  **)    504,00
47.  Sangiacomo 12A Fantasia rok 2004 nr. fabr. SFE6C8181 (30)     1 [szt.]         4 022,20  **)    3016,65
48.  Sam Duk Machinery SDRS130PS     1 [szt.]     4 032,00  **)    3016,65
49.  Maszyna Dziewiarska Cesare Colosio M HT25 nr ser. 3B1511B1404     1 [szt.]     39 841,20  **)    29880,90
50.  Maszyna dziewiarska Cesare Colosio M HT25 nr ser. 4B1511B1404     1 [szt.]     39 841,20  **)    29880,90
51.  Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia ST SFC6C7189     1 [szt.]     4 022,20  **)    3016,65
52.  Kert V! Etykieciarka       1 [szt.]     5 814,00  **)    4360,50
53.  Lonati Global S2000 44440 rok. 2003      1 [szt.]              6664,00   **)                      4998,00    


Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 zn. 1 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 zn. 2 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
    ING Bank Śląski SA 81 10500099 6885 0000 7002 4519
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 zn. 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 zn. 2 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.
 

KOMORNIK

Janusz Kruk


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.