tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - PARK MASZYNOWY

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI (park maszynowy)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk - Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-05-2021 r. o godz. 10:00 pod adresem:
    91-341 ŁÓDŹ,
    ul. BRUKOWA 8
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1.    Maszyna dziewiarska LONATI nr ser. 46437       1 [szt.]     6 664,00  **)    3 332,00
2.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V  nr ser. SFE
5C 6268                                                                    1 [szt.]     2 618,00  **)    1 309,00
3.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE
5C 6267                                                                    1 [szt.]     3 403,40  **)    1 701,70
4.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE
5C 6269                                                                    1 [szt.]     3 403,40  **)    1 701,70
5.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE
5C 7193                                                                    1 [szt.]     3 712,80  **)    1 856,40
6.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE
5C 6270                                                                    1 [szt.]     3 403,40  **)    1 701,70
7.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE
5C 7168                                                                    1 [szt.]     3 712,80  **)    1 856,40
8.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE
5C 7169                                                                    1 [szt.]     3 712,80  **)    1 856,40
9.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE
5C 6272                                                                    1 [szt.]     3 403,40  **)    1 701,70
10.    Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE
5C 6271                                                                    1 [szt.]     3 403,40  **)    1 701,70
11.    Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr
ser.4B1204B1204                                                     1 [szt.]     35 128,80  **)    17 564,40
12.    Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr ser.
3B1204B1204                                                           1 [szt.]     35 128,80  **)    17 564,40
13.    Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr ser.
2B1204B1204                                                           1 [szt.]     35 128,80  **)    17 564,40
14.    Maszyna dziewiarska Kukje Nylon nr ser. 50700     1 [szt.]     672,00  **)    336,00
15.    Maszyna dziewiarska Cesare Colosio HT 25 nr ser.
5B1511B1404                                                            1 [szt.]     39 841,20  **)    19 920,60
16.    Maszyna dziewiarska Cesare Colosio nr ser.
19B102B711                                                              1 [szt.]     29 988,00  **)    14 994,00
17.    Maszyna dziewiarska Cesare Colosio nr ser.
6B1511B1404                                                            1 [szt.]     39 841,20  **)    19 920,60
18.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C 8312     1 [szt.]     4 331,60  **)    2 165,80
19.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C8209     1 [szt.]     4 331,60  **)    2 165,80
20.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C7526     1 [szt.]     4 022,00  **)    2 011,00
21.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C7610     1 [szt.]     4 022,00  **)    2 011,00
22.    Maszyna dziewiarska Cesare Colosio RISE 2C 1
8B102B96                                                                   1 [szt.]     2 998,00  **)    1 499,00
23.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE 6C
8182                                                                           1 [szt.]     4 022,20  **)    2 011,10
24.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE
6C8208                                                                      1 [szt.]     4 331,60  **)    2 165,80
25.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE
6C8313                                                                      1 [szt.]     4 331,60  **)    2 165,80
26.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0789                                                                      1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
27.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
0788                                                                          1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
28.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0783                                                                     1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
29.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0784                                                                     1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
30.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0789                                                                     1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
31.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0787                                                                     1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
32.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0785                                                                     1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
33.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0792                                                                     1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
34.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0780                                                                     1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
35.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH
1C0791                                                                     1 [szt.]     4 950,40  **)    2 475,20
36.    Maszyna dziewiarska Kukje nr ser. 7707          1 [szt.]     392,00  **)    196,00
37.    Maszyna Kukje Nylon nr. farbr. 50722              1 [szt.]     672,00  **)    336,00
38.    Maszyna Kukje Nylon nr.fabr. 50457                1 [szt.]     672,00  **)    336,00
39.    Maszyna Kukje Nylon nr. farbr. 50726              1 [szt.]     672,00  **)    336,00
40.    Kukje Nylon nr. fabr.501137                             1 [szt.]     784,00  **)    392,00
41.    Kukje Nylon nr. fabr.50725                               1 [szt.]     672,00  **)    336,00
42.    Kukje Nylon nr. farbr.501157                            1 [szt.]     672,00  **)    336,00
43.    Kukje Nylon nr. fabr. 50704                              1 [szt.]     672,00  **)    336,00
44.    Kukje Nylon nr. fabr. 501139 ( 9)                      1 [szt.]     784,00  **)    392,00
45.    Kukje Nylon nr. fabr.92882 (10 )                       1 [szt.]     392,00  **)    196,00
46.    Kukje Nylon nr. fabr. 50203 (11)                       1 [szt.]     392,00  **)    196,00
47.    Kukje Nylon nr. fabr. 60080 (12)                       1 [szt.]     784,00  **)    392,00
48.    Sangiacomo 12A Fantasia rok 2004 nr. fabr. SFE6C8181
(30)                                                                           1 [szt.]     4 022,20  **)    2 011,10
49.    Sam Duk Machinery SDRS130PS                    1 [szt.]     4 032,00  **)    2 016,00
50.    Maszyna Dziewiarska Cesare Colosio M HT25 nr ser.
3B1511B1404                                                           1 [szt.]     39 841,20  **)    19 920,60
51.    Maszyna dziewiarska Cesare Colosio M HT25 nr ser.
4B1511B1404                                                           1 [szt.]     39 841,20  **)    19 920,60
52.    Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia ST S
FC6C7189                                                                1 [szt.]     4 022,20  **)    2 011,10
53.    Kert V! Etykieciarka                                         1 [szt.]     5 814,00  **)    2 907,00
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 zn. 1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 zn. 2 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 81 10500099 6885 0000 7002 4519
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 zn. 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 zn. 2 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.


KOMORNIK
Janusz Kruk

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.