tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - MEBLE I AKCESORIA

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI (MEBLE I AKCESORIA)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk - Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-03-2021 r. o godz. 10:00 pod adresem:
    91-341 ŁÓDŹ,
    ul. BRUKOWA 8
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________

1.    Wieszak ubraniowy stojący kolor brązowy (54)     1 [szt.]     20,00  **)    10,00
2.    Regał biurowy wys. 3 m. (55)     8 [szt.]     50,00*)**)    25,00
3.    Drabina aluminiowa (60)     1 [szt.]     60,00  **)    30,00
4.    Drabina aluminiowa 2 stopnie (61)     1 [szt.]     60,00  **)    30,00
5.    Szafa biurowa (63 i 64)     2 [szt.]     150,00*)**)    75,00
6.    Szafa ubraniowa (65)     1 [szt.]     150,00  **)    75,00
7.    Komoda biurowa z 3 przesuwanymi drzwiami (66)     1 [szt.]     250,00  **)    125,00
8.    Komoda biurowa z 2 przesuwanymi drzwiami (67)     1 [szt.]     200,00  **)    100,00
9.    Szafka kuchenna (68)     1 [szt.]     150,00  **)    75,00
10.  Biurko (69 i 70)     2 [szt.]     50,00*)**)    25,00
11.  Drabina aluminiowa niekompletna (71)     1 [szt.]     100,00  **)    50,00
12.  Szafka biurowa 2 drzwiowa (74)     1 [szt.]     50,00  **)    25,00
13.  Drabina aluminiowa 4 stopnie (75)     1 [szt.]     40,00  **)    20,00
14.  Wózek magazynowy niebieski (80)     1 [szt.]     50,00  **)    25,00
15.  Biurko (82)     2 [szt.]     200,00*)**)    100,00
16.  Szafa biurowa (83)     1 [szt.]     80,00  **)    40,00
17.  Szafa biurowa (84)     1 [szt.]     50,00  **)    25,00
18.  Szafa biurowa (85)     3 [szt.]     100,00*)**)    50,00
19.  Szafa biurowa (86)     1 [szt.]     100,00  **)    50,00
20.  Szafa biurowa (87)     1 [szt.]     100,00  **)    50,00
21.  Szafa biurowa z szufladami (88)     1 [szt.]     120,00  **)    60,00
22.  Szafka wisząca narożna (89)     1 [szt.]     30,00  **)    15,00
23.  Szafka biurowa stojąca dwudrzwiowa (90)     1 [szt.]     60,00  **)    30,00
24.  Szafka biurowa z szufladami (91)     1 [szt.]     60,00  **)    30,00
25.  Drabina stalowa 4 stopnie (92)     1 [szt.]     20,00  **)    10,00
26.  Regał metalowy, duży, drewniane półki kolor srebrny     9 [szt.]     100,00*)**)    50,00
27.  Regał metalowy, średnia wysokosć, kolor sr       5 [szt.]     80,00*)**)    40,00
28.  Regał metalowy, szeroki, kolor brązowy, drewniane półki     3 [szt.]         100,00*)**)    50,00
29.  Urządenie klimatyzacyjne Mitsubishi     1 [szt.]     130,00  **)    65,00
30.  Urządzenie klimatyzacyjne Mitsubishi     1 [szt.]     130,00  **)    65,00

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 zn. 1 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 zn. 2 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
    ING Bank Śląski SA 81 10500099 6885 0000 7002 4519
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 zn. 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 zn. 2 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.
 

KOMORNIK
 
Janusz Kruk


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.