tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO [NKW: LD1M/00258287/2]

dot. sygn. akt: II 1 Co 47/17, KM 2918/16, KM 421/17, KM 422/17, KM 608/17, KM 208/18, KM 522/18, KM 518/19, KM 810/19, KM 962/19, KM 1119/19, KM 620/20, KM 1032/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1M/00258287/2


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk - Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 09:40


w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al. Kościuszki 107/109 (wejście od ul. Wólczańskiej 138) w sali nr B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o Puż=37,88 m2 i strukturze: pokój-1, kuchnia (oraz spiżarnia), łazienka z wc, korytarz, balkon (trzecie piętro czteropiętrowego budynku) położonego: 90-244 Łódź, ul. Jaracza 92/42, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00258287/2] należącego do dłużnika: Robert Pyka.
Suma oszacowania wynosi 158 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 850,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: ING Bank Śląski S.A. o. w Łodzi 34 10500099 6885 0000 2029 1816.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109 operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego (sygn. akt: II 1 Co 47/17).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


KOMORNIK
Janusz Kruk


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.