tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI CZĘŚCI UŁAMKOWEJ W POSTACI 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI NR KW LD1M/00054905/1

Sygn. akt: II 1 Co 8393/19, Km 1281/19
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI CZĘŚCI UŁAMKOWEJ W POSTACI 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1M/00054905/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk - Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 24 września 2021 r. o godz. 10:20

w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al. Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ul. Wólczańskiej 138), odbędzie się druga licytacja części ułamkowej w postaci 1/2 udziału dłużnika w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej: 91-615 Łódź, Wczasowa 3, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00054905/1] należącej do dłużnika: Tomasz Trzebiński.
Nieruchomość składa się z: działki gruntu nr 373/1, obręb B-21, o powierzchni: 0,0600 ha; murowanego piętrowego podpiwniczonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w zabudowie bliźniaczej o Pz = ok. 157 m2, Puż = 196,34 m2, K = 920,75 m3; murowanego budynku gospodarczego o Pz = 39 m2, Puż = 32,34 m2; przyłączy; utwardzenia terenu; ogrodzenia terenu; naniesień roślinnych.
Oszacowana w podejściu porównawczym rynkowa wartość prawa do nieruchomości wynosi: 791 000,00 zł.
Suma oszacowania części ułamkowej w postaci 1/2 udziału dłużnika w nieruchomości należącej do dłużnika Tomasza Trzebińskiego wynosi 395 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 263 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 550,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA  57 10501461 1000 0090 6423 3837.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109 operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego (sygn. akt: II 1 Co 8393/19).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


KOMORNIK
Janusz Krukx
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.