tel.: +48 505 612 051 / e-mail: ksr17@wp.pl / 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 73 lok. 2 /
Kancelaria Komornicza - Janusz Kruk
 
 
 
 
 
 
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Komornika Sądowego Janusza Kruka
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - PARK MASZYNOWY

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk - Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-08-2021r. o godz. 10:00  w lokalu:
91-341 ŁÓDŹ, ul. BRUKOWA 8
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.  Nazwa ruchomoścI                                          Ilość         Wartość szacunkowa   Cena wywołania

1 Maszyna dziewiarska LONATI nr ser. 46437   1 [szt.]                    3 332,00**)           2 499,00

2 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V  nr ser. SFE 5C 6268 1 [szt.]1 309,00**)      981,75

3 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6267 1 [szt.]1 701,70**)     1 276,27

4 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6269 1 [szt.]1 701,70**)     1 276,27

5 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 7193 1 [szt.]1 856,40**)     1 392,30

6 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6270 1 [szt.]1 701,70**)     1 276,27

7 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 7168 1 [szt.]1 856,40**)     1 392,30

8 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 7169 1 [szt.]1 856,40**) 1 392,30

9 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6272 1 [szt.]1 701,70**) 1 276,27

10 Maszyna dziewiarska SANGIACOMO 2V nr ser. SFE 5C 6271 1 [szt.]1 701,70**) 1 276,27

11 Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr ser.4B1204B1204 1 [szt.]17 564,40**) 13 173,30

12 Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr ser. 3B1204B1204 1 [szt.]17 564,40**) 13 173,30

13 Maszyna dziewiarska Cesarz Colosio nr ser. 2B1204B1204 1 [szt.]17 564,40**) 13 173,30

14 Maszyna dziewiarska Kukje Nylon nr ser. 50700 1 [szt.]                      336,00**)      252,00

15 Maszyna dziewiarska Cesare Colosio HT 25 nr ser. 5B1511B1404 1 [szt.]19 920,60**) 14 940,45

16 Maszyna dziewiarska Cesare Colosio nr ser. 19B102B711 1 [szt.]14 994,00**)     11 245,50

17 Maszyna dziewiarska Cesare Colosio nr ser. 6B1511B1404 1 [szt.]19 920,60**) 14 940,45

18 Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C 8312 1 [szt.]2 165,80**)                    1 624,35

19 Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C8209 1 [szt.]2 165,80**)                      1 624,35

20 Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C7526 1 [szt.]2 011,00**)                      1 508,25

21 Maszyna dziewiarska Sangiacomo SFE 6C7610 1 [szt.]2 011,00**)                     1 508,25

22 Maszyna dziewiarska Cesare Colosio RISE 2C 18B102B96 1 [szt.]1 499,00**)    1 124,25

23 Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE 6C 8182 1 [szt.]2 011,00**)      1 508,25

24 Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE 6C8208 1 [szt.]2 165,80**)      1 624,35

25 Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia SFE 6C8313 1 [szt.]2 165,80**)       1 624,35

26 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0789 1 [szt.]2 475,20**)  1 856,40

27 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 0788 1 [szt.]2 475,20**)       1 856,40

28 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0783 1 [szt.]2 475,20**)  1 856,40

29 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0784 1 [szt.]2 475,20**) 1 856,40

30 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0789 1 [szt.]2 475,20**)  1 856,40

31 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0787 1 [szt.]2 475,20**) 1 856,40

32 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0785 1 [szt.]2 475,20**)  1 856,40

33 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0792 1 [szt.]2 475,20**)  1 856,40

34 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0780 1 [szt.]2 475,20**)  1 856,40

35 Maszyna dziewiarska Sangiacomo F1C hi-tech SFH 1C0791 1[szt.]2 475,20**)    1 856,40

36 Maszyna dziewiarska Kukje nr ser. 7707                             1 [szt.]       196,00**)    147,00

37 Maszyna Kukje Nylon nr. farbr. 50722                                 1 [szt.]        336,00**)   252,00

38 Maszyna Kukje Nylon nr.fabr. 50457                                   1 [szt.]         336,00**)   252,00

39 Maszyna Kukje Nylon nr. farbr. 50726                                 1 [szt.]         336,00**)   252,00

40 Kukje Nylon nr. fabr.501137                                                 1 [szt.]         392,00**)  294,00

41 Kukje Nylon nr. fabr.50725                                                   1 [szt.]        336,00**)  252,00

42 Kukje Nylon nr. farbr.501157                                                1 [szt.]        226,00**)   169,50

43 Kukje Nylon nr. fabr. 50704                                                  1 [szt.]        336,00**)   252,00

44 Kukje Nylon nr. fabr. 501139 ( 9)                                          1 [szt.]        196,00**)   147,00

45 Kukje Nylon nr. fabr.92882 (10 )                                           1 [szt.]        196,00**)   147,00

46 Kukje Nylon nr. fabr. 50203 (11)                                            1 [szt.]       196,00**)    147,00

47 Kukje Nylon nr. fabr. 60080 (12)                                            1 [szt.]        392,00**)   294,00

48 Sangiacomo 12A Fantasia rok 2004 nr. fabr. SFE6C8181 (30) 1 [szt.]  2 011,10**) 1 508,32

49 Sam Duk Machinery SDRS130PS                                        1 [szt.]        2 016,00**) 1 512,00

50 Maszyna Dziewiarska Cesare Colosio M HT25 nr ser. 3B1511B1404 1 [szt.] 19 920,60**) 14 940,45

51 Maszyna dziewiarska Cesare Colosio M HT25 nr ser. 4B1511B1404 1 [szt.] 19 920,60**) 14 940,45

52 Maszyna dziewiarska Sangiacomo Fantasia ST SFC6C7189  1 [szt.]  2 011,10**)    1 508,32

53 Kert V! Etykieciarka                                                                 1 [szt.]    2 907,00**)   2 180,25

54 Maszyna dziewiarska Casare Colosio nr ser. 18B102B96        1 [szt.]  14 994,00**) 11 245,50
 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 zn. 1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 zn. 2 kpc)  
 
Art. 305 § 1 kk: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
 

KOMORNIK

Janusz Kruk


x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.